Nimfler - Yunan Mitolojisi

Nimfler, Yunan mitolojisinde dişi doğa tanrılarıdır -ya da ruhlarıdır da diyebiliriz-. Dağ, orman, nehir, pınar ve diğer su kenarlarında yaşarlar. Nimfler ölümsüz, güzel varlıklar olduğu inanılan, büyük güçlere sahip, genellikle genç kızlar şeklinde görülen varlıklardır. Doğal dünya ile sıkı bağlantıları vardı ve kendi yaşam alanlarının bekçileri olarak görülürler.Nimfler yaşadıkları yere göre farklı türleri vardır. Mesela Naiadlar, tatlı su nimfleridir ve nehir, dere, pınar gibi yerlerde yaşarlar. Dryadlar ise ormanlarda ve ağaçlarda yaşarlar. Oreadlar ise dağ nimfleridir. Nereidler, deniz nimfleri ve Oceanidler ise okyanus nimfleridir. -Bu arada İngilizcede okyanus anlamına gelen Ocean kelimesinin söylemesi en hoşuma giden kelime olduğunu söylemiş miydim? Şöyle hafif ve kulağa çekici gelen bir söylenişi var, "Oğşın" diye okunur-.


Nimfler Yunan mitolojisinde sıkça, tanrılar, yarı-tanrılar ve ölümlüler için romantik ya da cinsel arzulara hitap edilecek şekilde betimlenir. Birçok mitolojik hikâye, nimfler ile tanrılar arasında geçen olayları içerir ve bunun sonucunda çeşitli aşk ilişkileri ortaya çıkar. Mesela nimf Daphne ile tanrı Apollo arasında geçenler buna örnek olabilir.


Kısacası nimfler Yunan Mitolojisi için önemli bir role sahiptir. İnsanlar ile doğal dünya arasındaki bağlantıyı temsil ederler. Mitolojik hikayelerde büyüleyici ve cazibeli figürler olarak sıkça tasvir edilirler.


***

IG: @kayipfisilti

Tüm mitolojik ve Yunan Mitoloji yazılarım

Edebiyata dair tüm yazılarım


Kaynak: Resim: Peakpx

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Sağlık & Fitness Rutinim

Kar - Kısa Öykü | Kelime Oyunu 77

Dim Mağarası